Prof. Dr. Nazım KARTAL
Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Ü. Ebru IŞIK
Birim Temsilci Yard.

Bahadır TOSUN
Birim Temsilci Yard.