Dünyada ve Türkiye’de görülen Covid-19 pandemisi nedeniyle fakültemizde öğrenim gören öğrencilerin diğer üniversitelerden yaz okulu kapsamında alacakları derslere yönelik iş ve işlemlerin uzaktan yürütülebilmesi amacıyla fakültemizde yer alan bölümlerin her biri için yaz okulu koordinatörleri görevlendirilmiştir. Diğer üniversitelerde yaz okulu öğrenimi görmek isteyen öğrencilerimiz ders intibak işlemlerinin etkin ve verimli biçimde yürütülebilmesi için aşağıda iletişim bilgileri yer alan akademik personellerimizle iletişimde bulunmaları gerekmektedir.

Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrencilerin Yapması Gereken Adımlar;

  1. Yaz okulu başvuru formunun doldurulup, transkript ile birlikte bölüm koordinatörlerine mail yoluyla gönderilmesi (Başvuru Formu)
  2. Bölüm Koordinatörlerinden onay alındıktan sonra yaz okuluna gidilecek üniversiteye ders kaydının yapılması
  3. Doldurulan yaz okulu formunun ıslak imzalı nüshasının posta veya kargo yoluyla fakültemiz öğrenci işlerine gönderilmesi (Formun posta veya kargo yoluyla ulaşmaması durumunda ders intibak işlemi yapılamamaktadır.)