Fakültemizde 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Yarıyılı kapsamında ders dağılımlarının görüşülmesi amacıyla akademik genel kurul toplantısı yapıldı. Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıya fakültemizin akademik personeli ve ilgili idari personeli katıldılar.

Toplantıda Fakültemizde 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Yarıyılı kapsamında akademik danışman toplantılarının yapılması ile ilgili karara varıldı. Ayrıca toplantıda fakültemizin diğer ihtiyaçları çerçevesinde de fikir ve öneriler ortaya konuldu.