Fakültemizde 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılı Güz Yarıyılı kapsamında uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerin Senkron-Asenkron planlanması amacıyla akademik genel kurul toplantısı yapıldı. Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıya fakültemizin akademik personeli ve ilgili idari personeli katıldılar. Toplantı pandemi sürecinde bulunduğumuzdan dolayı Fakültemiz bahçesinde yapıldı.

Toplantıda Fakültemizde 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılı Güz Yarıyılı kapsamında yürütüldüğü tüm programlarında bulunan derslerin Senkron-Asenkron verilmesi ile ilgili karara varıldı. Ayrıca toplantıda fakültemizin diğer ihtiyaçları çerçevesinde de fikir ve öneriler ortaya konuldu.