Fakültemizde 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılı kapsamında uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerin planlanması amacıyla akademik genel kurul toplantısı yapıldı. Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıya fakültemizin akademik personeli ve ilgili idari personelleri katıldılar.

Toplantıda fakültemizde eğitim – öğretimin yürütüldüğü tüm programların eşgüdümlü bir şekilde uzaktan eğitim sürecini yürütmesi konusunda görüşler dile getirildi. Ayrıca toplantıda fakültemizin diğer ihtiyaçları çerçevesinde de fikir ve öneriler ortaya konuldu.