Boyabat Kaymakamı Sayın Mehmet Nuri ÇETİN ile Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sayın Habib AYDIN tarafından “Orta Doğu Siyasi Tarihi” konulu online panel düzenlendi.

Fakültemiz kurumsal Instagram hesabı (uzaktanetkinlik) üzerinden gerçekleştirilen panelde, Orta Doğu’nun güncel siyasi problemleri tartışıldı.

Panelde konuşan Boyabat Kaymakamı Sayın Mehmet Nuri ÇETİN, küresel güçlerin Orta Doğu’nun zengin kültürel yapısını kutuplaşma ve çatışma kaynağı olarak kullandığını ifade ederek Orta Doğu’da oluşturulmaya çalışılan yapay fanatizm (fundamentalizm) üzerinden batılı devletlerin kendi toplumlarını muhafazakar/milliyetçi bir çizgiye çektiğini ifade etti.

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN ise, “gelir dağılımı” ve “yoksulluk” gibi kavramların siyasi olaylar üzerindeki etkisine dikkat çekti.  Ekonomik istikrarın siyasi istikrarı etkilediğini belirtti.

Toplumların tarihsel dönüşümleri aynı oranda ve derecede yaşamamış olmalarının devletlerarasında politika belirlemede önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Sayın Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN, ayrıca Orta Doğu’daki zengin enerji kaynakları ile gelir dağılımı arasındaki negatif ilişkinin bazı bilimsel yayınlarda “petrolün laneti” olarak kavramsallaştırıldığını belirtti.

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN, Orta Doğu’daki yaklaşık 400 yıl süren Osmanlı egemenliğinin bizler için başarı ve bir zafer olarak değerlendirilmiş olmasına karşın; bölgede yer yer olumsuz bir duruşun gözlemlendiğini de ifade etti. 

Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN’ın Kaymakam Mehmet Nuri ÇETİN’e teşekkürlerini sunmasıyla panel sona erdi.