Prof. Dr. Nazım KARTAL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Hukuk Bilimleri
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5057
e-posta: nazimkartal[@]sinop.edu.tr

Prof. Dr. Nurhat ÖZKALAYCI

Sağlık Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Sağlık Yönetimi
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5112
e-posta: nozkalayci[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Fatma TAŞDEMİR

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5530
e-posta: ftasdemir[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Hayrettin ŞAHİN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5016
e-posta: hayrettins[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Özge ÖNKAN

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5895
e-posta: ozge.onkan[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Özgür ŞAHAN

Sağlık Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Sağlık Yönetimi
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5058
e-posta: osahan[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Serdar YENER

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve
Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5059
e-posta: syener[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Yağmur SAĞLAM

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5080
e-posta: yagmur.saglam[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Arif Hikmet ÇAKOĞLU

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5534
e-posta: acakoglu[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Eda KOP

Sağlık Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Sağlık Yönetimi
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5116
e-posta: aekop[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Candaş CAN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı:Siyaset ve Sosyal Bilimler
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5014
e-posta: ccan[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Derya TABİLOĞLU

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5062
e-posta: dtabiloglu[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Sağlık Yönetimi
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5555
e-posta: dceri[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebru IŞIK

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5530
e-posta: eikutuk[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YILMAZ

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5075
e-posta: gyilmaz[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı:Siyaset ve Sosyal Bilimler
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5017
e-posta: haydin[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Halil Alpay ÖZNAZİK

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5530
e-posta: haoznazik[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Samet ERDEM

Sağlık Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Sağlık Yönetimi
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5556
e-posta: mserdem[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ozan ARAS

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5557
e-posta: ozanaras[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5532
e-posta: ssalur[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. İhsan Oytun ALPAY

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5055
e-posta: oytunalpay[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Eren KIRMIZIALTIN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı:Siyaset ve Sosyal Bilimler
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5062
e-posta:

Arş. Gör. Dr. Sinan CEYHAN

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 /
e-posta: [@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Bekir KILIÇ

Sağlık Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Sağlık Yönetimi
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5019
e-posta: bkilic[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Bülent TUĞCU

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5021
e-posta: btugcu[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Hasene ER

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Yönetim Bilimleri
Dahili:
0 368 333 00 15 / 5565
e-posta: [@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Tuğşad ELPE

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Anabilim Dalı: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5062
e-posta: tugsadelpe[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Yasin ERKAN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anabilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
Dahili: 0 368 333 00 15 / 5582
e-posta: yasinerkan[@]sinop.edu.tr