2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrenciler

http://oldiibf.sinop.edu.tr/dosya/Boyabat_Iktisadi_ve_Idari_Bilimler_Fakultesi_websitesi//2019-2020%20E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Kurumlararas%C4%B1%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Hakk%C4%B1%20Kazanan%20%C3%96%C4%9Frenciler.jpg