BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TR
EN

Akademik PersonelİŞLETME BÖLÜMÜ

   

İşletme Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Faruk ALPASLAN

0368 3330015 - 5051

falpas@sinop.edu.tr

       

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Prof. Dr. Faruk ALPASLAN

0368 3330015 - 5051

falpas@sinop.edu.tr

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

0368 3330015 - 5054

utku_al@sinop.edu.tr

 

Arş. Gör. Duygu ÇERİ TÜRK (ÖYP)

   

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Serdar YENER

0368 3330015 - 5059

serdaryener@sinop.edu.tr

 

Arş. Gör. Pelin ERDEN (ÖYP)

   

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Öğr. Gör. İhsan Oytun ALPAY

0368 3330015 - 5055

oytunalpay@sinop.edu.tr

Kooperatifçilik Anabilim Dalı

Arş. Gör. Sinan CEYHAN (ÖYP)

   

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

     
       

İKTİSAT BÖLÜMÜ

     

İktisat Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sultan SALUR

0368 3330015 - 5532

ssalur@sinop.edu.tr

       

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Özgür ŞAHAN

0368 3330015 - 5534

osahan@sinop.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. Gökçen YILMAZ

0368 3330015 - 5075

gyilmaz@sinop.edu.tr

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Sultan SALUR

0368 3330015 - 5532

ssalur@sinop.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. Yağmur SAĞLAM

0368 3330015 - 5080

yagmur.saglam@sinop.edu.tr

 

Arş. Gör. Ozan ARAS (ÖYP)

   

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Halil ALPAY ÖZNAZİK (ÖYP)

   
 

Arş. Gör. Fatma TAŞDEMİR (ÖYP)

   

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Ebru IŞIK (ÖYP)

   
       

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

     

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Candaş CAN

0368 3330015 - 5056

ccan@sinop.edu.tr

       

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Candaş CAN

0368 3330015 - 5056

ccan@sinop.edu.tr

  Arş. Gör. Bülent TUĞCU 0368 3330015 - 5058 btugcu@sinop.edu.tr

Yönetim Bilimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nazım KARTAL

0368 3330015 - 5057

nazimkartal@sinop.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Sezen ÖZEK

0368 3330015 - 5052

sezen.ozek@sinop.edu.tr

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Arş. Gör. Bilal ASLAN

0368 3330015 - 5895

bilalaslan@sinop.edu.tr

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı      
       

MALİYE BÖLÜMÜ

     

Maliye Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Özgür ŞAHAN

0368 3330015 - 5534

osahan@sinop.edu.tr

       

Bütçe ve Planlama Anabilim Dalı

     

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör. Derya TABİLOĞLU

0368 3330015 - 5079

dtabiloglu@sinop.edu.tr

Mali İktisat Anabilim Dalı

     

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

      Akademik Personel
Yeni Kampüs Alanı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kurum İç Değerlendirme Raporu
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Akademi Radyo
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016